Rijinstructeur worden

Als u rijinstructeur wilt worden, moet u een rijopleiding volgen en examen afleggen bij het Innovam Branchekwalificatie-instituut (IBKI). De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en praktijkgedeelte. Slaagt u voor het examen, dan krijgt u het certificaat rijonderricht op grond van de Wet rijonderricht motorvoertuigen 1993 (WRM 1993).

De opleiding tot rij-instructeur bestaat uit drie fases: fase 1, fase 2 en fase 3.

  •   Fase 1a: Competent in verkeersdeelname
  •  Fase 1b: Voertuig en verkeersbeheersing 

Theoretische toets en Rijproef + bijzondere verrichtingen. Fase 1 a wordt afgenomen met een examen op de computer van 60 vragen. Deze dient u in 90 min te beantwoorden.

  • Fase 2: Didactische voorwaarden

Instructie examen en Coaching examen. Dit wordt afgenomen tijdens een examen op de computer van 75 min.

  • Fase 3: Proeven van bekwaamheid

40 uur stage met aansluitend praktijkexamen. 5 uur pasief en 35 uur actief.

Na het succesvol afronden van alle 3 de fases bent u in het bezit van de officiele bevoegdheidspas categorie B. Dit wordt namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat afgegeven door het IBKI.

  

WRM voor nieuwe instructeurs

  

Als u instructeur wilt worden, moet u een schoolopleiding gevolgd hebben tot en met niveau eindexamen VMBO. Als uw vooropleiding onvoldoende is kunt u een geschiktheidstest doen.
Informatie over de verschillende WRM examens vindt u op de website van het IBKI.

 

 

Wij bieden;  

  • Fase 1b: Voertuig en verkeersbeheersing
  • Ondersteuning bij laatste examen Fase 3

 

Tarief: € 45 p.u.